Plattfryslösningar

Livsmedelsindustrin

Mesmec Ab har mångårig erfarenhet av påfyllnads- och tömningslösningar för plattfrysar. Påfyllnad kan ske med pump eller tipp. Frysplattor i plattfryssystem är tunga och fysiskt krävande att hantera manuellt. Mesmec har utvecklat utrustning och lösningar som automatiserar hela processen från lastning till vägning och paketering.