Mesmecin suunnittelemat hygieniaratkaisut ohjaavat toimimaan oikein

Mesmec suunnittelee eri kokoisten elintarviketeollisuuden yritysten tarpeisiin hygieniaratkaisuja, jotka ovat mitoitettavissa yrityksen koon, tuotannon asettamien vaatimusten, tarpeiden ja henkilöstömäärän mukaisesti. Hyvin suunnitelluilla hygieniaratkaisuilla ylläpidetään hyvä hygieniataso tuotantotiloissa tilanteesta riippumatta, vapautetaan resursseja valvonnasta ja sujuvoitetaan henkilökunnan liikkumista tuotantotiloihin ja pois. 

—Tuotantotiloissa liikkuvat ihmiset ovat aina hygienian kannalta riskitekijä. Jokainen ihminen toimii eri tavalla, vaikka ohjeet olisivat samat – tämä lisää valvonnan tarvetta. Suunnittelemiemme hygieniaratkaisujen ja hygieniasulkujen avulla laitteet ohjaavat ihmisiä toimimaan oikein ja varmistavat, että jokainen tuotannon alueelle kulkeva henkilö käy läpi saman proseduurin, kertoo Mesmecin laitevälityksen teknisenä myyntipäällikkönä toimiva Janne Engman

Kenkäpesureita, saippua-annosteluportti ja käsidesinfiointiportti 

Hygienia-asemat rakentuvat aina asiakkaan tarpeen mukaan. Hygieniasulku voi olla esimerkiksi kaksiporttinen, jolloin se sisältää käsien saippua-annosteluportin, pesualtaan polvipaineventtiileillä tai tunnistussensoreilla varustettuna ja lisäksi käsidesinfiointiportin. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa myös kenkäpesureita tai hygienia-asemia erilaisilla harjaprofiileilla varustettuna. Useat hygienialaitteet ovat saatavissa sekä lattia- että seinäasenteisena. Mikäli henkilökunnan läpimenoaika on ratkaisevassa asemassa, hygieniasulku voidaan rakentaa palvelemaan samanaikaisesti yhtä tai useampaa läpimenolinjaa. Saman hygienia-aseman voi suunnitella toimimaan tarvittaessa myös molempiin suuntiin. 

Läpimenoaika on merkittävä tekijä hygienialaitteita suunniteltaessa 

Hygieniasulkujen läpimenoajalla on suuri merkitys niiden käytettävyyden sekä toimivuuden kannalta. Kun pääsy tuotantotilaan on mahdollinen ainoastaan hygieniasulun kautta, läpimenoaika ei saa olla pitkä. Kellokortin kanssa työskentelevät ihmiset haluavat käyttää kahvitaukonsa muuhun kuin jonottamiseen. Mesmec tekee asiakkaalle laskelman, jossa hygienia-aseman läpimenoaika on suhteutettu asiakkaan olosuhteisiin niin, että se toimii tehokkaasti myös ruuhkatilanteissa. 

Nykyhetken vaatimusten tasolla oleva hygieniavalvonta säästää rahaa sekä tuotannon näkökulmasta että henkilöstökuluissa. Ihmisten mukana tulevat hygieniatason muutokset voidaan minimoida, jolloin tuotteiden laatutaso säilyy. Myös työntekijöiden todennäköisyys sairastua pienenee hyvän hygienian myötä, mikä vähentää sairauslomien määrää. Laitteiden valvomana toiminta on kaikille tasa-arvoista, ja se vapauttaa resursseja valvonnasta tuottavaan työhön. 

Millainen ratkaisu palvelisi parhaiten juuri teidän yritystänne? Kysy vinkit erilaisiin hygieniaratkaisuihin meiltä ja ota yhteyttä! 

Janne Engman, Tekninen myyntipäällikkö, Laitevälitys
+358 40 648 1996
janne.engman@mesmec.fi