Nimitysuutisia

Jonatan Autio on aloittanut vientimyyntipäällikkönä 23.9.2019 alkaen. Hän on tätä ennen toiminut muovialalla vientimyynnissä aluemyyntipäällikkönä vuodesta 2015. Aikaisempaa kokemusta Jonatanilla on mm. teknologiateollisuuden hankintatehtävistä. Jonatanin vastuualueisiin kuuluu projektimyynti elintarviketeollisuuteen sekä vientimyynnin kehittäminen.

Lasse Pöyhtäri on siirtynyt kehityspäälliköksi 1.10.2019 alkaen. Aikaisemmin Lasse on toiminut Mesmecin pääsuunnittelijana vuodesta 2017 alkaen. Lassen tehtäviin kehityspäällikkönä kuuluu Mesmecin laitteiden tuotteistaminen osana viennin edistämistä, suunnittelutoiminnan kehitys sekä tuotekehitys.

Antti Nissilä on siirtynyt mekaaniseksi suunnittelijaksi ja laatukoordinaattoriksi 1.9.2019 alkaen. Aiemmin Antti on toiminut Mesmecin nuorempana suunnittelijana vuodesta 2017 alkaen. Antin vastuualueisiin kuuluu jatkossa mekaaninen suunnittelu ja laatujärjestelmän ylläpito.

Joonatan Liedes on aloittanut 7.10.2019 Mesmecin nuorempana suunnittelijana. Hän on aiemmin toiminut alueen metalliteollisuudessa NDT-tarkastajana ja hitsaajan pätevyyskokeiden valvojana. Koulutukseltaan Joonatan on kone- ja tuotantotekniikan insinööri opintosuuntauksenaan mekaniikkasuunnittelu.