Jäteveden käsittely

Prosessiteollisuus

Kalkin käsittely

Mesmec toimittaa järjestelmiä jäteveden käsittelyssä käytettävien kalkin ja lietteen käsittelyyn. Mesmecillä on yli 25 vuoden kokemus eritysesti lingotun lietteen varastoinnista sekä purkujärjestelmistä jossa lietteen kuiva-ainepitoisuus on 15  – 40%. Kokemuksesta kertovat yli 30 referenssilaitosta Suomessa ja ulkomailla, mm. Virossa, Norjassa, Ruotsissa ja Brasiliassa. Projektitoimitukset toteutetaan kokonaistoimituksena suunnittelusta aina luovutukseen asti.

Lietteen käsittely

Lingotun lietteen käsittelyssä tärkeää on purkujärjestelmän kyky purkaa hyvinkin kuivaa lietettä (jopa 40 % kuiva-aine pitoisuudella). Lietteen purku tapahtuu FIFO-periaatteella. Järjestelmän tiiveys sekä puhtaus ovat tärkeitä elementtejä. Varastosiilojen täyttöastetta sekä purkua on pystyttävä seuraamaan reaaliajassa laitoksen valvontajärjestelmässä.

Tertiäärilietteen käsittely