Muu raaka-aineiden käsittely

Prosessiteollisuus

Muovigranulaatin varastointi ja purku

Mesmec on vuosien aikana toteuttanut merkittäviä kokonaistoimituksia muoviteollisuudelle. Muovigranulaattia varastoidaan alumiinisiiloissa, jotka ovat kooltaan yleensä 200 – 250 m3. Projektien laajuuteen kuuluu mitoitus ja suunnittelu, valmistus, asennus sekä käyttöönotto. Siilot varustetaan mittausjärjestelmällä, jonka avulla siilojen täyttöä ja purkua voidaan ohjata.

Tuhkan ja lietteen sekoitus ja siirto

Prosessiteollisuudessa on paljon raaka-aineita, joiden käsittelyssä tulee huomioida aineiden siirtonopeus sekä sekoitus. Tuhkan ja lietteen käsittelystä Mesmecillä on kokemusta useissa projekteissa.