KemFine Ltd

Mesmec toimittaa KemFine Ltd:lle uuden suursäkitysjärjestelmän. Kokonaistoimitukseen kuuluu varastosiilon, ruuvikuljettimen, suursäkitysaseman sekä automatisoinnin ja asennuksen. Koko järjestelmä rakennetaan Mesmec:n tekemään erilliseen huoneeseen. Toimitus tapahtuu vuoden 2009 lopussa.