ATEX-hyväksyntä putkiruuvikuljettimille!

VTT Expert Services Oy on myöntänyt Oy Mesmec Ab:lle tyyppihyväksynnän putkiruuveille ATEX-direktiivin 94/9/EC mukaan. Nyt putkiruuvi on sisäosiltaan 0/20 tilaluokkaan asti hyväksytty, mikä on vaativin tilaluokitus kaasulla ja pölyllä.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden tulee täyttää Euroopassa ATEX-laitedirektiivin (direktiivi 94/9/EC) vaatimukset. Direktiivi edellyttää tilaluokissa 0/20 ja 1/21 käytettäviltä sähkölaitteilta ilmoitetun laitoksen tekemää tyyppihyväksyntää ja valmistuksen laatujärjestelmän ATEX-hyväksyntää. ATEX-laitedirektiivin vaatimukset täyttyvät, kun laitteiden rakenteessa ja testauksessa on käytetty direktiivin alle harmonisoituja eri räjähdyssuojausrakenteita käsitteleviä EN-standardeja.

Sertifikaatin voit avata tästä!