Huittisten JVP

Viseko Oy on tilannut Mesmec:ltä kokonaistoimituksen Huittisten jätevesipuhdistamoon. Toimitukseen kuuluu 2 kpl lingotun lietteen varastosiiloja sekä purkaimia, á 60 m3 sekä kalkkisiilo 70 m3. Toimitukseen kuuluu suunnittelu, valmistus, asennus ja käyttöönotto. Asennus tapahtuu 2015 vuoden aikana, käyttöönotto vuonna 2016.