Mittava kokonaistoimitus TF Products:lle!

Oy TF Products Ab on tehnyt investointipäätöksen mittavasta keittolaitoksen rakentamisesta. TF Products on Mesmecin pitkäaikaisen rehukeittiöasiakkaan Torp Frys Ab:n tytäryhtiö. Mesmec on valittu prosessilaitteiden pääurakoitsijaksi. Toimitukseen kuuluu keittimiä, siiloja, ruuvikuljettimia, putkistoja, sähkö ja automatiikka sekä asennus ja käyttöönotto. Laitos otetaan käyttöön syksyn 2015 aikana. Urakan arvo ja työllistävä vaikutus vuoden 2015 aikana on erittäin merkittävä!