Mesmec kaasualan hyväksytyksi yritykseksi

Oy Mesmec Ab on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätöksen myötä kaasualan hyväksytty yritys. Oy Mesmec Ab:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat täten:

a) Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kw.

b) Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1200 kW.