Rehuteollisuus ja destruktiolaitoikset

Prosessiteollisuus

Pakkasblokkien käsittelyjärjestelmät

Oy Mesmec Ab:lla on monen vuoden kokemus levypakastimien täyttö- ja purkujärjestelmistä. Pakastimet voidaan täyttää joko pumppaamalla tai kippaamalla. Levypakastimissa pakastetut pakkaslevyt ovat painavia ja fyysisesti raskaita käsitellä käsin. Mesmec on kehittänyt laitteita ja järjestelmiä jonka avulla koko prosessi voidaan täysin automatisoida aina lavaukseen, punnitukseen ja käärintään asti.

Raaka-aineiden käsittelyjärjestelmät

Turkisliiketoiminta oli Mesmecin ensimmäistä asiakaskuntaa yrityksen perustamisvaiheessa 1989. Edelleen ala on merkittävä työllistäjä Pohjanmaalla ja vientimarkkinoilla. Mesmec on ollut kokonaistoimittajana lukuisissa mittavissa alan investoinneissa. Rehukeittiöiden tuotantolinjat ovat tyypillisesti kapasiteetiltaan suuria, tuotantovolyymit voivat olla jopa yli 700 tonnia päivässä.

Muu raaka-aineiden käsittely

Prosessiteollisuus

Muovigranulaatin varastointi ja purku

Mesmec on vuosien aikana toteuttanut merkittäviä kokonaistoimituksia muoviteollisuudelle. Muovigranulaattia varastoidaan alumiinisiiloissa, jotka ovat kooltaan yleensä 200 – 250 m3. Projektien laajuuteen kuuluu mitoitus ja suunnittelu, valmistus, asennus sekä käyttöönotto. Siilot varustetaan mittausjärjestelmällä, jonka avulla siilojen täyttöä ja purkua voidaan ohjata.

Tuhkan ja lietteen sekoitus ja siirto

Prosessiteollisuudessa on paljon raaka-aineita, joiden käsittelyssä tulee huomioida aineiden siirtonopeus sekä sekoitus. Tuhkan ja lietteen käsittelystä Mesmecillä on kokemusta useissa projekteissa.

Jäteveden käsittely

Prosessiteollisuus

Kalkin käsittely

Mesmec toimittaa järjestelmiä myös esimerkiksi jäteveden käsittelyssä käytettävien kalkin ja lietteen käsittelyyn. Mesmecillä on yli 20 vuoden kokemus eritysesti lingotun lietteen varastoinnista sekä purkujärjestelmistä. Kokemuksesta kertovat yli 15 referenssilaitosta Suomessa ja ulkomailla. Projektitoimitukset toteutetaan kokonaistoimituksena suunnittelusta aina luovutukseen asti.

Lietteen käsittely

Lingotun lietteen käsittelyssä tärkeää on purkujärjestelmän kyky purkaa hyvinkin kuivaa lietettä (jopa 30 % kuiva-aine pitoisuudella). Lietteen purku tapahtuu FIFO-periaatteella. Järjestelmän tiiveys sekä puhtaus ovat tärkeitä elementtejä. Varastosiilojen täyttöastetta sekä purkua on pystyttävä seuraamaan reaaliajassa laitoksen valvontajärjestelmässä.

Tertiäärilietteen käsittely

Alihankinta

Prosessiteollisuus

Alihankintatyöt

Ammoniakkivesisäiliö

Sinkkilaitoksen siirtolaite kokonaistoimituksena

Prosessiteollisuuden referenssit