Kött och fågel

Övriga livsmedel

Mat till husdjur och biprodukter

Livsmedelsindustrin

Pålitliga och hygieniska produktionslinjer, omrörare, transportörer, lagring och rengöring.

Se våra lösningar

Effektiv och ansvarsfull råvaruhantering

Foderindustrin och destruktionsanläggningar

Övrig råvaruhantering

Behandling av avloppsvatten

Processindustrin

Skräddarsydda produktionssystem och nyckelfärdiga lösningar från plattfryshantering till hantering av övriga råvaror inom processindustrin.

Se våra lösningar