Mesmecs ledning blir bolagets huvudägare – Pressmeddelande 29.05.2017 kl. 10.00

Mesmecs ledning blir bolagets huvudägare – siktet inställt på betydande tillväxt

Livsmedels- och processindustrins helhetsleverantör Oy Mesmec Ab får nya ägare. Bolagets operativa ledning har 26.5.2017 förvärvat majoriteten av bolagets aktier. Förvärvet sker tillsammans med det österbottniska kapitalplaceringsbolaget Wedeco. Mesmec i Karleby har en betydande marknadsandel i Finland med en växande andel av export. Med ett gynnsamt marknadsläge är målet att uppnå snabbare tillväxt i framför allt Norden. Den tidigare huvudägaren Ahlskog och bolagets minoritetsägare har sålt hela sitt ägande i Mesmec.

Mesmecs VD Mats Strandvall och vice VD Anders Asplund har en stark tro på tillväxt.
– Kraven på råvaruhantering har ökat, framför allt inom livsmedelsindustrin. Hanteringssystemen måste möjliggöra fullständig spårbarhet och renhet av livsmedel. Å andra sidan krävs det dessutom effektivitet där automatiserade system även ska vara säkra för personalen.

Mesmecs verksamhet består av produktionssystemsleveranser inom livsmedels-, foder- och processindustrierna samt av maskinåterförsäljning.

– Den ökande efterfrågan på helhetsleveranser av system har öppnat upp möjligheter för betydande tillväxt för oss såväl i Finland som på exportmarknaden. Vi kan med hjälp av de senaste teknologierna utnyttja all den kompetens inom ansvarsfullhet och effektivering av våra kunders processer som vi samlat på oss sedan grundandet 1989.

Wedecos placeringsdirektör Sören Björkgård anser att Mesmec har en utmärkt grund för sin tillväxtstrategi.
– Mesmecs operativa ledning och personal har lång och gedigen erfarenhet av och spetskompetens inom mycket krävande leveranser. Även kunderna representerar det bästa inom sina branscher. Detta skapar en god utgångspunkt för tillväxt i framför allt Norden. För vår del hjälper vi Mesmec att uppnå sina mål. Det kan framöver även bli aktuellt med företagsförvärv.

Även Ulrika Jansson, styrelseordförande för Oy Ahlskog Ab, är nöjd med affären.
– Vi har länge önskat att Strandvall och Asplund, som i många år lett Mesmec, ska förvärva bolaget. Då vet vi att bolaget hamnar i goda händer. Vi kan nu med glädje konstatera att vår önskan uppfyllts. Vi avslutar vårt ägande med tillförsikt.

Mer information:

Mats Strandvall, VD, Oy Mesmec Ab, 0400 86 2694, mats.strandvall@mesmec.fi
Anders Asplund, vice VD, Oy Mesmec Ab, 050 505 0587, anders.asplund@mesmec.fi
Sören Björkgård, placeringsdirektör, Oy Wedeco Ab, 050 512 1009, soren.bjorkgard@wedeco.fi
Ulrika Jansson, styrelseordförande, 044 5082737, ulrika.jansson@ahlskog-holding.fi

Oy Mesmec Ab grundades 1989. Bolaget är en helhetsleverantör av system som används inom livsmedels- och processindustrin. Bolagets hemort är Karleby och bolaget sysselsätter i dagsläget ca 40 personer. Läs mer på www.mesmec.testijenga.fi

Oy Wedeco Ab grundades 1987. Bolaget satsar på kapitalplacering i företagardrivna bolag. Wedeco är med som ägare och partner i tillväxtintresserade och tillväxtkapabla små och medelstora företag med stabil verksamhet. Wedeco har sedan grundandet varit med som ägare i över 80 företag. Läs mer på www.wedeco.fi

Oy Ahlskog Ab grundades 1920. Ahlskog är ett familjeföretag som i dag fungerar som holdingbolag inom fastighets- och hyresbranschen. Oy Ahlskog Ab förvärvade 1997 Oy Mesmec Ab:s samtliga aktier. Bolagets hemort är Karleby.