Antalet reklamationer är så gott som noll – Mesmecs kombinerade produktionslinje och röntgen ger nöjda kunder och minskar onödigt administrativt arbete

Olef Fast Food foton

Oles Fast Food har specialiserat sig på att leverera kebabstockar och hamburgerbiffar av hög kvalitet till restauranggrossister, restauranger och andra partiaffärer. I sin verksamhet satsar familjeföretaget på modern köttförädling, produkter av förstklassig kvalitet och kontinuerlig kompetensutveckling. Företaget som grundades år 2000 i Jakobstad sysselsätter för närvarande ungefär 20 personer. År 2018 var företagets omsättning 7 m€.

Oles Fast Food började planera en ny fabrik för fem år sedan. Företaget har profilerat sig som en leverantör av högklassiga köttprodukter. Kvaliteten på köttprodukterna bygger på bra råvaror och moderna produktionsanläggningar. Att tillverka produkter av jämn kvalitet förutsätter en noggrann kvalitetskontroll i produktionen. Innan produkterna packas, vill man säkerställa deras kvalitet med hjälp av en ny röntgenapparat som företaget investerade i när den nya fabriken planerades. Den nya linjen med integrerad röntgenutrustning levererades av Mesmec. 

—Den nya linjen med integrerad röntgen var en betydande investering, men med hjälp av den har vi fått kvaliteten på slutprodukterna att bli i det närmaste perfekt. Även om vi beställer benfritt kött, är det lätt hänt att det finns små benbitar kvar i råvaran. I den nya röntgenapparaten syns dessa väldigt bra. Innan vi skaffade röntgenutrustningen fick vi reklamationer varje vecka. Sedan vi skaffade den har antalet reklamationer praktiskt taget gått ner till noll. För oss är det verkligt viktigt att produkterna håller en hög kvalitet, så den nya lösningen har uppfyllt de uppsatta målen väldigt bra, berättar Jimmy Snellman som arbetar som produktionschef på Oles Fast Food. 

Sedan röntgenutrustningen skaffades till Oles Fast Food har den även haft positiva effekter på företagets administration. Tidigare tog hanteringen av reklamationerna och krediteringen mycket arbetstid i anspråk. Nu har man i stället kunnat använda den tiden till försäljning, vilket med tanke på helheten ökar produktiviteten i arbetet. 

”Mesmec levererade en helhetslösning gjord exakt för våra behov” 

De stränga hygienkraven inom livsmedelsbranschen förutsätter att leverantörerna av produktionslinjer förstår vad lagstiftningen föreskriver också ur en praktisk synvinkel. Att ha en helhetsförståelse för produktionsprocesserna och teknisk kompetens är ytterst viktigt när linjerna planeras. 

—Vi begärde in flera offerter. Mesmecs sakkunskap om livsmedelsindustrin och i synnerhet deras förmåga att skräddarsy en lämplig lösning för oss inverkade på vårt beslut. Vi ville inte köpa produktionslinjen i delar, utan vi ville att transportlinjen och röntgenutrustningen skulle komma från samma leverantör. Mesmec lyckades väldigt bra med att integrera de olika delarna. De offererade inte en standardlösning, utan kunde skräddarsy en lämplig lösning för våra behov. 

Servicen och tillgången på reservdelar på en bra nivå 

Datumet när den nya fabriken skulle tas i bruk var bestämt på förhand. Linjen som Mesmec levererade och installerade blev klar precis i rätt tid. Efter att den togs i bruk, har samarbetet med Mesmec fortsatt i form av ett årsserviceavtal. Vid det här laget har röntgenutrustningen redan använts tre år i fabriken hos Oles Fast Food. 

—Man kan säga att linjen fungerar för sig själv, man behöver inte befatta sig med den på något sätt under dagens lopp. Den kräver också väldigt lite underhåll. Vi har nästan inte behövt någon annan service alls än den årliga servicen. För oss är det också viktigt med reservdelsleveranser och att Mesmec är beläget i närheten. Om vi behöver hjälp, är servicepersonalen snabbt på plats. 

Vi fick det vi beställde och lite till 

Som mål för linjen sattes att den skulle vara driftsäker och att den effektivt skulle upptäcka främmande föremål. Dessutom ville företaget ha en användarvänlig linje, för att den skulle passa in med resten av fabriken. 

—Jag kan rekommendera Mesmec i synnerhet för att de hållit vad de lovat angående de krav som vi ställt. Så är det inte alltid. Utrustningen är driftsäker och upptäcker ”främmande föremål” nästan till 100%. Dessutom har Mesmec lyckats utomordentligt bra med de förbättringar som vi ville ha med då linjen planerades. Tack vare dessa blev linjen mera användarvänlig. Även andra som planerar en produktionslinje gör klokt i att beakta de här sakerna.