En förnyad broschyr om plattfryssystem

Broschyren om plattfryssystem är uppdaterad.

Broschyren innehåller bilder på genomförda projekt av plattfrysars tömnings- och påfyllningssystem.

Öppna broschyren här.