Foodmec Oy tar fram de bästa lösningarna för sina kunder bland det internationella utbudet av utrustning

Oy WMA Invest Ab fusionerar affärsverksamheten i JTJ-Sales Oy med Oy Mesmec Ab:s Trading-tjänster. Det nya företaget verkar från och med 4.1.2021 under namnet Foodmec Oy.

– Vi vill erbjuda våra kunder hela vårt kunnande för att utveckla processerna inom livsmedelsindustrin. Vi koncentrerar mera resurser på arbetet med kunder. De båda aktörerna har långa kundrelationer som drar nytta av ett gemensamt utbud och en gemensam erfarenhet, säger Anders Asplund, som blir VD för Foodmec Oy. Han fortsätter även som vice verkställande direktör i Oy Mesmec Ab som grundades 1989, och som kommer att fortsätta sin verksamhet med fokus på sina kärnkompetenser.

– När vi nu kombinerar Mesmecs Trading-tjänster med JTJ-Sales affärsverksamhet är det helt i linje med strategin vid förvärvet av affärsverksamheten år 2018. Foodmec kommer att ha ett nära samarbete med systerföretaget Mesmec, bland annat genom att använda deras starka planeringskunnande och projekttjänster, summerar Asplund.

Tack vare sin omfattande processkompetens levererar Foodmec utrustning till bl.a. köttförädlings-, färdigmats-, slakteri- och fiskförädlingsindustrin, bagerier och grönsaksbehandling. Huvudmännen är välkända teknologiproducenter, och av deras utrustning erbjuder Foodmec ändamålsenliga lösningar för kundens behov. Utbudet täcker behoven i hela produktionsprocessen inom livsmedelsindustrin.

Effektivitet, kvalitetssäkring och säkerhet kräver allt mer avancerad teknologi. — Till exempel kraven på att kunna identifiera främmande föremål ökar ständigt. Vi vill få den internationella processautomationen i ännu högre grad i användning hos våra kunder, berättar Jan Isaksson, affärsområdesdirektör på Foodmec.

Foodmec fortsätter i Karleby och tillsvidare i Helsingfors. Personalen fortsätter som gamla anställda. — Våra experter är proffs som har arbetat länge i branschen, så att dela med sig av kunskapen skapar mervärde för kunderna, säger Anders Asplund.

— Vi som tidigare lett JTJ-Sales kommer i fusionsfasen att fortsätta att stödja det nya företaget, berättar Jukka Alanen och Juha Riekkinen som suttit i ledningen för JTJ-Sales. Vi förstod genast att det skulle uppstå klara affärsfördelar med att kombinera verksamheten i de båda företagen.

Både Alanen och Riekkinen går i pension under våren 2021.

Vi har säkerställt kontinuiteten genom att rekrytera mer personal. Det har vi lyckats mycket bra med och 4.1.2021 kommer tre nya personer att börja i Foodmecs tjänst. Alla är experter som känner väl till livsmedelsbranschen och är på så vis en stark komplettering för vårt team. Det är med entusiasm som vi tar oss an de nya utmaningarna tillsammans med vårt team, konstaterar Isaksson.

Tilläggsuppgifter:

Anders Asplund, Foodmec Oy, verkställande direktör, tfn 050 505 0587

Jan Isaksson, Foodmec Oy, affärsområdesdirektör, tfn 040 129 2339

Jukka Alanen, Senior Advisor tfn 0400 717 221

Juha Riekkinen, Senior Advisor tfn 040 505 7656