Mesmec

Mesmec är en nordisk leverantör av lösningar för råvaruhantering inom livsmedels- och processindustrierna. Vi levererar kompletta lösningar för såväl nya som befintliga system.

’More from Raw’ är vårt kundlöfte som vi infriar tack vare ett samspel mellan de nyaste teknologierna och vår långa erfarenhet. Med oss får våra kunder bättre resultat med sin råvaruhantering tack vare effektivare och mer ansvarsfulla processer. Mesmec är känt som en pålitlig och eftertraktad samarbetspartner i såväl Finland som i utlandet.

Kraven på ansvarsfull och effektiv råvaruhantering har ökat de senaste åren, framför allt inom livsmedelsindustrin. Livsmedelssystemen ska göra det möjligt att spåra livsmedlen fullt ut och tillhandahålla en ren och hygienisk miljö. Lösningarna måste å andra sidan även vara effektiva med automatiserade system som är säkra för användarna.

Efterfrågan på kompletta lösningar växer tydligt. Mesmec har en betydande marknadsandel i Finland. Vårt mål är att växa ytterligare på den internationella marknaden.
Mesmecs operativa ledning och personal har lång erfarenhet av och toppkompetens inom krävande leveranser. Mesmecs kunder representerar det bästa inom sina respektive branscher. Mesmec finns där som stöd för sina kunder under systemets hela livslängd, hela vägen från planering till leverans och service. Viktiga verktyg för Mesmec är kvalitetssystem enligt standarderna ISO 9001, ISO 3834-2 och EN 1090.

Mesmec fick nya ägare våren 2017 när bolagets operativa ledning köpte aktiemajoriteten i bolaget med investeringsbolaget Wedeco från Vasa som minoritetsägare. Tidigare huvudägaren Ahlskog och minoritetsägarna sålde hela sitt aktieinnehav i Mesmec.

Certifikat

EN 1090-1:2009+A1:2011 standard [pdf]

ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2005 standard [pdf]

Historia

1989

Grundat; pälsnäringen som huvudverksamhet

1997

Oy Ahlskog Ab köpte hela aktiestocken

1998

Flyttade till nya utrymmen på Måttisgatan

1999

Sertifierat kvalitetssystem SFS-EN 729-2

2006

Sertifierat kvalitetssystem SFS-EN ISO 9001:2000 samt svetssertifikatet SFS-EN ISO 3834-2

2007

Utbyggnad av fabriken med 550 m². Produktionsutrymmen ca 1600 m², tot. 2500 m²

06/2011

Den operativa ledningen Mats Strandvall och Anders Asplund köpte en del av Mesmec:s aktiestock

10/2011

Oilon Oy köpte systerföretaget Oy Scancool Ab:s hela aktiestock

2012

Samarbetspartner i Storbritannien och Irland

2013

Mässdeltagande och nya agenturavtal

2014

25 årsjubileum bland personalen – de längsta arbetsförhållandena över 20 år

2015

Ökning av omsättningen till 8,1 miljoner euro som en följd av foderindustrins framgångar

2016

Investeringar i en ny svarv och såg