Jouni Korkia-Aho ny servicechef för agenturer hos Mesmec

Jouni Korkia-Aho har den 27.1.2020 börjat som servicechef för agenturer hos Mesmec. Till hans ansvarsområden hör installation, driftsättning och utbildning, underhållsarbeten och service av utrustning som Mesmec sköter agenturen för. Han har även hand om reservdelsinköp samt -leveranser, samt vägledning vid anskaffning av nya produkter. Korkia-Aho är stationerad i Karleby, men arbetsfältet och kundrelationerna omfattar hela Finland.

Korkia-Aho har skaffat sig en mångsidig kompetens genom olika arbetsuppgifter och projekt. Han har bl.a. arbetat som arbetsledare inom underhåll, varit utvecklingschef och produktionschef. Dessutom har han varit involverad i projekt som också har fört honom utomlands. Den omfattande arbetserfarenheten har lärt Korkia-Aho att uppfatta helheter och fungera i olika slags arbetsmiljöer med olika människor.

– När man ska lösa utmaningar börjar det med att man lyssnar och diskuterar. När man har helhetsbilden klar för sig, ser man lättare det verkliga behovet och kan erbjuda kunden precis det som hen verkligen behöver, berättar Korkia-Aho.

Korkia-Aho har också deltagit i flera omfattande utvecklingsprojekt som har pågått i många år. I arbetet som servicechef hos Mesmec fascineras han av de mångsidiga arbetsuppgifterna och projekten, som han kan genomföra ensam eller tillsammans med ett helt projektteam.

—Det är fantastiskt att kunna avsluta ett projekt och se resultatet av sitt arbete. Vårt mål är att leverera lösningar till våra kunder som i praktiken fungerar exakt så som överenskommits.

Har du några frågor om service eller underhåll? Ta kontakt!

Servicechef, Agenturer

Jouni Korkia-Aho

jouni.korkia-aho@mesmec.fi

+358 40 658 2991