Lösningar för råvaruhantering

Livsmedelsindustrin

Mesmec behärskar utmaningarna med råvaruhanteringen oavsett om det handlar om rengöringsmöjligheter, säkerhet eller att minimera råvarusvinnet.

Mesmec tar redan i planeringsstadiet hänsyn till specialkraven för frysta och färska råvaror. Vi genomför våra projekt i tätt samarbete med våra kunder hela vägen från dimensionering och planering till slutleverans.

Planeringen sker i en 3D-miljö med verktyget Inventor. Kunden kan under planeringsarbetet bekanta sig med produktionslinjen i en 3D-miljö med webbläsaråtkomst. Detta säkerställer att produktionslinjen motsvarar kundens krav när det gäller placering och funktion. Mesmec har alltid övergripande ansvar för såväl kvalitets- som kapacitetskrav. Vår omfattande erfarenhet av ett stort antal omfattande projekt ger oss gedigen kompetens.