Mat till husdjur och biprodukter

Livsmedelsindustrin

Projektleveranser

Mesmecs gedigna kunnande inom planering och projekt utnyttjas på ett flertal ledande foderfabriker för husdjur. Produktionsautomatiseringen har ökat kraftigt även inom fodertillverkningen för husdjur. Mesmecs kompletta leveranser och automatiserade produktionslinjer bidrar till ökad effektivitet.

Livsmedelsindustrins referenser