Övriga livsmedel

Livsmedelsindustrin

Projektleveranser

Mesmec arbetar på bred front inom övriga livsmedelsindustrin och har kunder inom bl.a. mejerier, godistillverkning, drycker och bagerier. Bl.a. Valio och Fazer litar på Mesmecs kompetens.

Livsmedelsindustrins referenser