Övriga livsmedel

Livsmedelsindustrin

Projektleveranser

Mesmec arbetar på bred front inom övriga livsmedelsindustrin och har kunder inom bl.a. mejerier, godistillverkning, drycker och bagerier. Bl.a. Valio och Fazer litar på Mesmecs kompetens.