Med Sairems upptiningssystem undviker du vätskesvinn och sparar energi

Är ert företag i Finland redo för konkurrensfördelarna med ett system där mikrovågor används för upptining? Eller vad sägs om ett smidigare sätt att reagera på förändringar i produktionen? Ifall det här låter intressant, liksom att få produkter med jämn kvalitet samt upptining utan vätskesvinn, då ska du fortsätta läsa.

Mesmecs systerföretag Oy JTJ-Sales Ab representerar Sairem, som i många år har tillverkat utrustning för upptining genom användning av mikrovågor och radiovågor. Den långa erfarenheten har gett värdefull respons för produktutvecklingen vilket har resulterat i utrustning för temperering av livsmedel i industriell skala.

En kontrollerad upptiningsprocess

Tekniken i utrustningen för upptining genom användningen av mikro- och radiovågor är i toppklass både beträffande energieffektivitet och upptiningsresultat. Tempereringsprocessen är kontrollerad från början till slut, vilket väsentligt påverkar kvaliteten och priset på slutprodukten.

Med hjälp av Sairems utrustning för satsvis eller kontinuerlig drift, har ert företag möjlighet att reagera snabbt på förändringar i produktionen. En stor fördel med utrustningen är också att man sparar utrymme; eftersom upptiningen sker snabbt minskar behovet av lagring och separata upptiningslokaler.

Produktion med jämn kvalitet och äkta färger och smaker

Med hjälp av utrustning från Sairem kan du tina livsmedelsprodukter från -20°C till -4°C /-2°C på endast några minuter. Den avancerade teknologin gör det möjligt att få en jämn temperatur i hela produktblocket så att ingen s.k. hot-spot kan uppstå. I stället för att temperera i t.o.m. flera dygn, kan det hela göras på bara tio minuter.

Eftersom upptiningsresultatet är jämnt, uppstår inget vätskesvinn. När temperaturen på massan är -4°C /-2°C kan den bearbetas på ett mer kontrollerat sätt, vilket gör att slutprodukterna får en jämnare kvalitet. Den korta upptiningsprocessen bevarar produktens smaker, färger, vitaminer och vikt, vilka har en betydande inverkan på produkternas återförsäljningsvärde.

För upptining av färdigmat, kallrökta produkter, kött, fisk och till och med frukt

Sairems teknologi lämpar sig för hantering av en mängd olika livsmedel. Den är särskilt praktisk vid tillverkning av kallrökta produkter, så som t.ex. medvurst, eftersom utrustningen stoppar upptiningen vid önskad temperatur. Produkterna som ska tinas upp kan placeras på linjen antingen förpackade eller som sådana. Hygiennivån förblir hög tack vare den korta upptiningstiden.

För användaren är utrustningen säker och ergonomisk och uppfyller europeiska krav.

JTJ-Sales och Mesmec bistår kunderna vid planeringen av upptiningsprocesserna och instruerar hur utrustningen ska användas. Vi tipsar också gärna våra kunder om bästa praxis. Våra servicetjänster täcker hela landet.

Blev du intresserad av vårt upptiningssystem? För dem som är intresserade ordnar vi produktionsdemonstrationer med vår nya testutrustning AMW200. Fråga mera eller skicka ett meddelande!

Harri Huhtala

0400 330786

harri.huhtala@jtj-sales.fi