Mesmec går framåt i enlighet med strategin – helhetstäckande tjänster som bygger på mångsidigt kunnande och brett produktutbud

Kuvassa Anders Asplund ja Mats Strandvall

På Mesmec inleder man det nya året 2019 i en positiv anda. Köpet av JTJ-Sales affärsverksamhet syns mot kunderna som ett mera omfattande utbud av helhetslösningar samt installations- och servicetjänster. Det mångsidiga produktutbudet och den yrkeskunniga personalen som följde med köpet av JTJ-Sales affärsverksamhet, gläder Mesmecs vice verkställande direktör Anders Asplund.

— Som koncern kan vi betjäna våra gemensamma kunder på en ännu bredare front, konstaterar Asplund.

Större personal

Under det kommande året utökar Mesmec sin kapacitet inom installations- och servicetjänster genom att anställa mera personal. Genom nyanställningar säkrar man att man med kortare varsel kan utföra installation och service hos kunderna.

— Ingen har råd med stopp i produktionen. Bland våra anställda finns det personer med lång erfarenhet och gedigen know-how samt praktisk erfarenhet.  Våra kunder uppskattar en samarbetspartner som kan tillhandahålla lösningar och hjälp då när kunden behöver det. Vi delar gärna med oss av vårt kunnande och ger även konsulthjälp, säger Anders Asplund.

Underhåll sparar pengar

Även om priset är en betydande faktor när man väljer produktionsmaskiner så beräknar kunderna lönsamheten med en allt längre produktionscykel. Underhåll och regelbunden service av maskinparken är faktorer som påverkar hur länge en maskinparken håller. Man förstår hur viktigt underhållet är och man vill hålla utrustningen funktionsduglig under lång tid. En effektiv produktion kräver i praktiken maskiner som är användarvänliga, trygga att använda och lätta att rengöra. Mesmec satsar på ett långsiktigt arbete där kunderna får kontinuerlig handledning och stöd i det praktiska arbetet.

— Vi besöker mässor och är hela tiden uppmärksamma på nya vindar inom branschen. Vi är välbekanta med den finska marknaden och dess förhållanden. Vår uppgift är att hålla våra kunder informerade och agera på ett sätt som gynnar dem. I det här sammanhanget skulle vi föredra att tala om partnerskap och inte kundförhållande, säger Jukka Alanen som är vd för JTJ-Sales.

En ansvarig person, färre entreprenadgränser

Planeringen av produktionslinjer inom livsmedelsindustrin är en av de lösningsinriktade tjänster som Mesmec erbjuder utöver import och återförsäljning av utrustning. Såväl små som stora systemleveranser kräver en kvalificerad planering och kundföretagen har inte nödvändigtvis tid och kunskap för det arbetet. Man kan undvika en uppdelning av projekten i små leveranser genom att en aktör har hand om både maskiner och planering. Om entreprenadgränserna minimeras, framskrider projektet snabbare och utmaningarna och problemen med integrering minskar.

— Maskinerna börjar producera i det skede när de har installerats på ett förnuftigt sätt i produktionen och kommunicerar obehindrat med andra maskiner i samma linje. Det här blir ännu viktigare framför allt när kundens befintliga maskinpark integreras med nya maskiner. Jag vågar påstå att på det här området är vårt kunnande även i en större skala på en mycket hög nivå, säger Asplund.

Siktet inställt på tillväxt

Inom livsmedelsbranschen följer man kontinuerligt med branschtrenderna. Alanen på JTJ-Sales berättar att situationen inom varken köttförädlingen eller färdigmatsindustrin har förändrats anmärkningsvärt. Ändå har intresset för förädlingsmaskiner för vegetariska produkter ökat. Likaså har användningen av havs- och insjöfisk ökat speciellt i matutbudet hos kommunerna, vilket för sin del har ökat fiskförädlingen.

Asplund riktar redan sin blick mot vårens IFFA-mässa i Frankfurt 2019, där Mesmec nu deltar för första gången med en egen monter.  Ett av mässans huvudteman för Mesmec är användarvänlig plattfrysning av speciellt kött- och biprodukter.

— Under de närmaste åren kommer vi att koncentrera oss på global försäljning och service av framför allt hanteringsanläggningar för blockfrysning. I tillägg vill vi tillsammans med förvärvningen av JTJ-Sales affärsverksamhet, skapa mervärde åt kunden och öka våra marknadsandelar, summerar Asplund.

Mats Strandvall, Mesmec Oy Jukka Alanen, JTJ-Sales Oy Sören Björkgård, Oy Wedeco Ab Juha Riekkinen, JTJ-Sales Oy Anders Asplund, Mesmec Oy