Mesmec infriar kundlöftet More from Raw

Mesmec seglar nu i medvind i rollen som växande nordisk leverantör av lösningar för råvaruhantering inom livsmedels- och processindustrin. Efterfrågan på produkter och tjänster ökar hela tiden och företaget visar i år upp sig för första gången i en egen monter på IFFA-mässan i Frankfurt.

— More from Raw är vårt kundlöfte som vi nu infriar genom en kombination av den senaste tekniken och vår långa erfarenhet. Arbetssituationen är god för närvarande och nya projekt kommer hela tiden. Dessutom ser vi massor av möjligheter och tillväxtpotential i framtiden, säger Mesmecs vice VD Anders Asplund.

Enligt Asplund händer det mycket nu inom den finländska livsmedelsindustrin och det finns tillräcklig efterfrågan inom många olika delområden. Investeringar görs framför allt på fisk-, grönsaks- och halvfabrikatssidan och företagen satsar på färdigmat och processutrustning för färdigmat.

Företagsköp stöder tillväxten

Investmentbolaget Oy WMA Invest Ab, som äger Mesmec, förstärkte i oktober 2018 koncernens utbud av utrustning för livsmedelsindustrin genom att förvärva Helsingforsbaserade JTJ-Sales Oy:s affärsverksamhet. I och med köpet blev JTJ-Sales Oy ett systerbolag till Oy Mesmec Ab. Tillväxtstrategin stöds även genom samarbetsavtalet som tecknades i mars 2019 med Carsoe A/S.

– Köpet av JTJ-Sales har varit en positiv vitamininjektion för båda parter. Det har redan på kort tid lett till flera betydande affärer. Mesmec besitter konstruktionskompetens och JTJ-Sales har mycket bra och välkända varumärken. Våra kunder har märkt att vi nu kan betjäna dem på ett ännu mer omfattande sätt än tidigare, säger Asplund.

Mesmec erbjuder heltäckande planerings-, installations- och servicetjänster vid installation av utrustning. Den nuvarande modellen gör det möjligt att smidigt genomföra nya lösningar, ersättningsinvesteringar och integrering av befintlig utrustning på ett sätt som underlättar för kunden.

En egen mässmonter är en betydande satsning

För Mesmec är IFFA en mycket viktig händelse som man deltar i med ett tiotal anställda.

I mässan deltar alla Mesmecs huvudmän inom tradingtjänster och deras utbud av utrustning presenteras av Jan Isaksson och Janne Engman. I vår egen monter i hall 8, är Mats Strandvall, Anders Asplund och Lasse Pöyhtäri på plats samt Carsoe A/S:s representant Magnus Fossheim.

I mässmontern kommer man att förevisa bl.a. en vertikal plattfrys och ett tömningssystem. Dessutom visar man upp en kontinuerlig tvättmaskin för biprodukter, som har väckt intresse. Biprodukter exporteras speciellt till Asien, där renlighet och hygien spelar en viktig roll.

Mesmecs systerföretag JTJ-Sales och huvudmännens utrustningssortiment representeras av Jukka Alanen, Juha Riekkinen och Harri Huhtala, vilka förevisar JTJ-Sales utbud, som presenteras stort i huvudmännens monter.

– Satsningen på en egen mässmonter är betydande, men ett naturligt steg framåt. Vi fick finansiering från NTM-centralen för utställningskostnaderna, vilket vi naturligtvis är mycket glada för.