Mesmec levererar och servar utrustning

Så länge undantagsläge råder, sköter vi försäljning, installation och service av utrustning så normalt som möjligt. Försäljningsärenden sköts via telefon, e-post eller videokonferenser. 

Vid service som utförs i kundens lokaler följer vi både våra egna och kundens hygien- och säkerhetsinstruktioner noggrant. 

Servicearbeten görs alltid i enlighet med de riktlinjer som regeringen fastställt: vi arbetar bara i små serviceteam eller ensamma. 

För varje uppdrag kommer vi överens separat med respektive kund om vilka arbetssätt som gäller. 

När det gäller förebyggande underhåll tar vi hand om de nödvändigaste arbetena. 

Frågor? Ta kontakt! 

Våra kontaktuppgifter finns här.