Mesmecs hygienlösningar hjälper människor att agera rätt

Mesmec planerar hygienlösningar som fyller behoven hos olika stora företag inom livsmedelsindustrin. Lösningarna kan dimensioneras enligt företagets storlek, de krav som produktionen ställer, behov och antalet anställda. Med hjälp av välplanerade hygienlösningar upprätthåller man en god hygiennivå i produktionslokalerna oavsett situation, man frigör resurser från kontrolluppgifter och gör att personalen kan förflytta sig smidigt till och från produktionslokalerna. 

— Människor som rör sig i produktionslokalerna innebär alltid en riskfaktor för hygienen. Alla agerar på olika sätt, även om instruktionerna skulle vara de samma – vilket ökar behovet av kontroll. Med de hygienlösningar och hygienslussar som vi planerar, styr utrustningen människorna att agera rätt och ser till att alla som kommer in på produktionsområdet går igenom samma procedur, berättar Janne Engman, teknisk försäljningschef för tradingtjänster på Mesmec. 

Skotvättar, port med tvåldosering och port för handdesinficering 

Hygienstationerna grundar sig alltid på kundens behov. En hygiensluss kan till exempel ha två portar. Då har slussen en port med tvåldosering för händerna, ett tvättställ försett med knämanövrerade ventiler eller sensorer, och dessutom en port för handdesinficering. Vid behov kan man även inkludera skotvättar eller hygienstationer försedda med olika borstprofiler. De flesta hygienanläggningar kan fås både som golv- och väggmonterade. Om tiden det tar för personalen att passera slussen är av avgörande betydelse, kan hygienslussen byggas så att den samtidigt betjänar en eller flera passager. En och samma hygienstation kan även planeras så att den vid behov fungerar i båda riktningarna. 

Passertiden är en viktig faktor när hygienutrustning planeras 

Den tid det tar att gå igenom en hygiensluss har stor betydelse för dess användbarhet och funktionalitet. När hygienslussen är den enda möjliga vägen in i produktionslokalen, får inte passertiden vara lång. De som har stämpeljobb vill använda sin kaffepaus till annat än att stå i kö. Mesmec gör en beräkning till kunden i vilken passertiden genom hygienstationen står i proportion till förhållandena hos kunden så att den fungerar effektivt också vid rusningstider. 

Hygienkontroll på en nivå som uppfyller dagens krav sparar pengar både ur produktionssynpunkt och i personalkostnader. Den varierande hygiennivån som följer med människor kan minimeras och därmed hålls produkternas kvalitet på en oförändrad nivå. Sannolikheten för att de anställda blir sjuka minskar också tack vare god hygien, vilket minskar sjukfrånvaron. När kontrollen sköts av maskinerna behandlas alla lika och den frigör resurser från kontroll till produktivt arbete. 

Vilken typ av lösning skulle bäst betjäna just ert företag? Fråga oss om tips på olika hygienlösningar och ta kontakt! 

Janne Engman, Teknisk försäljningschef, Trading tjänster
+358 40 648 1996
janne.engman@mesmec.fi