Processindustrin

Foderindustrin och destruktionsanläggningar

Mesmec Ab har mångårig erfarenhet av påfyllnads- och tömningslösningar för plattfrysar.

Få reda på mer

Övrig råvaruhantering

Mesmec har under årens gång levererat flera kompletta system till kunder inom plastindustrin.

Få reda på mer

Behandling av avloppsvatten

Mesmec tillhandahåller också lösningar för exempelvis hantering av kalk och slam för behandling av avloppsvatten.

Få reda på mer

Underleverans

Blandning, Förflyttning, och lagring.

Få reda på mer

Mesmec-utrustning

Blandning, Förflyttning, och lagring.

Få reda på mer

Agenturer

Blandning, Förflyttning, och lagring.

Få reda på mer