Processindustrin

Foderindustrin och destruktionsanläggningar

Mesmec Ab har mångårig erfarenhet av påfyllnads- och tömningslösningar för plattfrysar.

Find out more

Övrig råvaruhantering

Mesmec har under årens gång levererat flera kompletta system till kunder inom plastindustrin.

Find out more

Behandling av avloppsvatten

Mesmec tillhandahåller också lösningar för exempelvis hantering av kalk och slam för behandling av avloppsvatten.

Find out more

Underleverans

Blandning, Förflyttning, och lagring.

Find out more

Mesmec-utrustning

Blandning, Förflyttning, och lagring.

Find out more

Agenturer

Blandning, Förflyttning, och lagring.

Find out more