Behandling av avloppsvatten

Processindustrin

Kalkbehandling

Mesmec erbjuder också lösningar för hantering av kalk  för behandling av avloppsvatten samt lagring av centrifugerat slam. Mesmec har över 25 års erfarenhet av framför allt förvaring och kontrollerad dosering av centrifugerat slam med torrsubstans från 15 – 40 %. Vi har över 30 referensanläggningar i Finland och utomlands som ett bevis på vår erfarenhet, bl.a. i Estland, Norge och Brasilien. Vi erbjuder kompletta lösningar hela vägen från planering till slutleverans.

Slamhantering

Vid hantering av centrifugerat slam är det särskilt viktigt att systemet klarar av att hantera tämligen torrt slam (med en torrhalt på upp till 30 %). Slamhanteringen följer FIFO-principen (First In, First Out). Det är viktigt att lösningen håller tätt och är ren. Det måste vara möjligt att i realtid följa fyllnadsgraden och tömningen av förvaringssilorna.

Hantering av tertiärslam