Behandling av avloppsvatten

Processindustrin

Kalkin käsittely

Mesmec tillhandahåller också lösningar för exempelvis hantering av kalk och slam för behandling av avloppsvatten. Mesmec har över 20 års erfarenhet av framför allt förvaring och tömning av centrifugerat slam. Vi har över 15 referensanläggningar i Finland och utomlands som ett bevis på vår erfarenhet. Vi erbjuder kompletta lösningar hela vägen från planering till slutleverans.

Slamhantering

Vid hantering av centrifugerat slam är det särskilt viktigt att systemet klarar av att hantera tämligen torrt slam (med en torrhalt på upp till 30 %). Slamhanteringen följer FIFO-principen (First In, First Out). Det är viktigt att lösningen håller tätt och är ren. Det måste vara möjligt att i realtid följa fyllnadsgraden och tömningen av förvaringssilorna.

Hantering av tertiärslam