Foderindustrin och destruktionsanläggningar

Processindustrin

Plattfryslösningar

Mesmec Ab har mångårig erfarenhet av påfyllnads- och tömningslösningar för plattfrysar. Påfyllnad kan ske med pump eller tipp. Frysplattor i plattfryssystem är tunga och fysiskt krävande att hantera manuellt. Mesmec har utvecklat utrustning och lösningar som automatiserar hela processen från lastning till vägning och paketering.

Lösningar för råvaruhantering

Pälsindustrin var bland Mesmecs första kunder när företaget grundades 1989. Pälsindustrin fortsätter att sysselsätta många i Österbotten och på exportmarknaden. Mesmec har varit totalleverantör inom ett stort antal betydande investeringsprojekt inom branschen. Produktionslinjerna i foderkök har oftast stor kapacitet med produktionsvolymer som kan överstiga 700 ton per dag.