Mesmec-utrustning för processindustrin

Processindustrin

Blandning

2-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 2,2–37 kW
V = 200–5000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringssystem, automatik, våggivare, elcentral

2-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 2,2–37 kW
V = 200–5000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringsssystem, automatik, våggivare, elcentral

2-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 2,2–37 kW
V = 200–5000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringssystem, automatik, våggivare, elcentral

1-axel blandare

Tillverkningsmaterial

HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–55 kW
V = 100–25000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringsssystem, automatik, våggivare, elcentral

1-axel vertikal blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–55 kW
V = 100–25000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringsssystem, automatik, våggivare, elcentral

1-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–55 kW
V = 100–25000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringssystem, automatik, våggivare, elcentral

Förflyttning

Rörsystem

Fördelningsbälttransportör

Bältransportör

Rörsystem

Tillverkningsmaterial
HST, RST

Rörstorlek
DN15–DN1200

Bruksändamål
Kommunalteknik, överföringslinjer för livsmedels-och processindustri

Annan information
NDT-granskning av fogar

Lamelltransportör / Lamelltransportörbanor

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Bruksändamål
Livsmedels- och procesindustri

Tilläggsutrustning
Tvättmunstycken, påfyllnings-och tömningstrattar, hastighetsreglering

Skraptransportör

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–11 kW,

bruksändamål
Livsmedels- och processindustri

Tilläggsutrustning
Svängbara skyddskanter, hastighetsreglering, tvättmunstycken, justerbara ben

Lagring

Slamsilo

Lagringstank

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–15000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, nivåmätning, tömningspump, skötselplan

Lagrings tank med tömningsskruv eller lucka

Slamsilo

Lagringssilo för pulver

Lagringssilo

Lagringssilo

Lagringssilo

Lagringstank

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–50.000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Tömningspump, styrventiler, nivåmätning

Lagringstank

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–15000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, nivåmätning, tömningspump, skötselplan

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe, Al

Volym
2000–10000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, tömningsskruv, påfyllnings- och tömningslucka, vattenspridare, vågsystem, påfyllnads-/tömningspump, nivåmätning, service-plattforma

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe, Al

Volym
2000–10000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, tömningsskruv, påfyllnings- och tömningslucka, vattenspridare, vågsystem, påfyllnads-/tömningspump, nivåmätning, service-plattform

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe, Al

Volym
2000–10000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, tömningsskruv, påfyllnings- och tömningslucka, vattenspridare, vågsystem, påfyllnads-/tömningspump, nivåmätning, service-plattform

Service plattformar

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, RST, HST

Bruksändamål
Service och rengjöring av maskiner för livsmedels- och processindustrin

Övrig info
Ledstångs-eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkad gallerplattform. Nödstege.

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, RST, HST

Bruksändamål
Service och rengjöring av maskiner för livsmedels- och processindustrin

Övrig info
Ledstångs-eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkad gallerplattform. Nödstege.

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Tvätt- och serviceobjekt för livsmedels- och processindustri

Annan information
Ledstångs- eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkade gallerplattform, skräddarsydda plattformslösningar med stöd

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Produkttömnings- eller förpacknings plattform för livsmedels- eller processindustri

Annan information
Ledstångs-eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkad gallerplattform

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Tvätt- och serviceobjekt inom livsmedels- och processindustri

Annan information
Ledstångs- eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmzinkad gallerplattform, skräddarsydd längd, höjd och bredd

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Tvätt- och serviceobjekt inom livsmedels- och processindustri

Annan information
Ledstångs- eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmzinkad gallerplattform, skräddarsydd längd, höjd och bredd