Mesmec-utrustning för processindustrin

Processindustrin

Blandning

2-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 2,2–37 kW
V = 200–5000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringssystem, automatik, våggivare, elcentral

2-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 2,2–37 kW
V = 200–5000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringsssystem, automatik, våggivare, elcentral

2-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 2,2–37 kW
V = 200–5000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringssystem, automatik, våggivare, elcentral

1-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–55 kW
V = 100–25000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringsssystem, automatik, våggivare, elcentral

1-axel blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–55 kW
V = 100–25000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringssystem, automatik, våggivare, elcentral

1-axel vertikal blandare

Tillverkningsmaterial
HST, RST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–55 kW
V = 100–25000 l

Bruksändamål
Process- och livsmedelsindustri

Tilläggsutrustning
Tömningspump, tömningsskruv, vågapparatur, konstruktions lock, vattendelningsrör, pneumatiska/hydrauliska påfyllnadsluckor, doseringsssystem, automatik, våggivare, elcentral

Förflyttning

Rörsystem

Tillverkningsmaterial
HST, RST

Rörstorlek
DN15–DN1200

Bruksändamål
Kommunalteknik, pumpstationer

Annan information
NDT-granskning av fogar

Lamelltransportör / Lamelltransportörbanor

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Bruksändamål
Livsmedels- och procesindustri

Tilläggsutrustning
Tvättmunstycken, påfyllnings-och tömningstrattar, hastighetsreglering

Skraptransportör

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Nominella värden
P = 0,25–11 kW

bruksändamål
Livsmedels- och processindustri

Tilläggsutrustning
Svängbara skyddskanter, hastighetsreglering, tvättmunstycken, justerbara ben

Fördelningsbälttransportör

Tillverkningsmaterial
Fe

Nominella värden
P = 0,25–1,5 kW

Bruksändamål
Processindustri

Tilläggsutrustning
Styrskenor, påfyllnings- och tömningstrattar, hastighetsreglering, parkeringsinformation

Bältransportör

Tillverkningsmaterial
Fe

Nominella värden
P = 0,25–11 kW

Bruksändamål
Processindustri

Tilläggsutrustning
Styrskenor, avrinningsbassäng, påfyllnads-och tömningstrattar, reglering av höjd och hastighet

Lagring

Lagringssilo för pulver

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
20.000–300.000 l

Bruksändamål
Processindustri
mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Nivåmätning, påfyllnings- och tömningssytem, skräddarsydda skötselplan- och isoleringsmantlar

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe, Al

Volym
2000–10000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, tömningsskruv, påfyllnings- och tömningslucka, vattenspridare, vågsystem, påfyllnads-/tömningspump, nivåmätning, service-plattforma

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe, Al

Volym
2000–10000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, tömningsskruv, påfyllnings- och tömningslucka, vattenspridare, vågsystem, påfyllnads-/tömningspump, nivåmätning, service-plattform

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe, Al

Volym
2000–10000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, tömningsskruv, påfyllnings- och tömningslucka, vattenspridare, vågsystem, påfyllnads-/tömningspump, nivåmätning, service-plattform

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
20.000–60.000 l

Bruksändamål
Processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Påfyllnings- och tömningssystem, 1 eller 2 bottenskruvar

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
20.000–60.000 l

Bruksändamål
Processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Mottagningssilo, påfyllnings- och tömningssystem, 1 eller 2 bottenskruvar

Lagringssilo

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
20.000–60.000 l

Bruksändamål
Processindustri, mellanlagring av råmaterial

Tilläggsutrustning
Bottenventil, Tömningspump, våggivare, service plattform

Lagrings tank med tömningsskruv eller lucka

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–15000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, nivåmätning, tömningspump, skötselplan

Lagringstank

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–15000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, nivåmätning, tömningspump, skötselplan

Lagringstank

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–15000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Pneumatisk bottenventil, nivåmätning, tömningspump, skötselplan

Lagringstank

Tillverkningsmaterial
RST, HST, Fe

Volym
500–50.000 l

Bruksändamål
Livsmedels- och processindustrin

Tilläggsutrustning
Tömningspump, styrventiler, nivåmätning

Slamsilo

Tillverkningsmaterial
Fe, RST, HST

Nominella värden
V = 20.000–300.000 l, tömningskapasitet = 10–100 m3/h

Bruksändamål
Kommunalteknik – lagring och tömning av slam

Tilläggsutrustning
Påfyllnings- och tömningslösningar, våggivare, nivåmätning, automatik och styrning

Slamsilo

Tillverkningsmaterial
Fe, RST, HST

Volym
20.000–300.000 l
Tömningskapasitet 10–100 m3/h

Bruksändamål
Processi-industrin
lagring- och tömning av torrsubstans

Tilläggsutrustning
Påfyllnings- och tömningssystem

Service plattformar

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, RST, HST

Bruksändamål
Service och rengjöring av maskiner för livsmedels- och processindustrin

Övrig info
Ledstångs-eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkad gallerplattform. Nödstege.

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, RST, HST

Bruksändamål
Service och rengjöring av maskiner för livsmedels- och processindustrin

Övrig info
Ledstångs-eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkad gallerplattform. Nödstege.

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Tvätt- och serviceobjekt för livsmedels- och processindustri

Annan information
Ledstångs- eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkade gallerplattform, skräddarsydda plattformslösningar med stöd

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Produkttömnings- eller förpacknings plattform för livsmedels- eller processindustri

Annan information
Ledstångs-eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmförzinkad gallerplattform

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Tvätt- och serviceobjekt inom livsmedels- och processindustri

Annan information
Ledstångs- eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmzinkad gallerplattform, skräddarsydd längd, höjd och bredd

Service plattformar

Tillverkningsmaterial
Fe, HST, RST

Bruksändamål
Tvätt- och serviceobjekt inom livsmedels- och processindustri

Annan information
Ledstångs- eller kvadratprofil, steg och plattform av durkplåt eller varmzinkad gallerplattform, skräddarsydd längd, höjd och bredd

Processindustrins referenser