Övrig råvaruhantering

Processindustrin

Lagerhållning och tömning av plastgranulat

Mesmec har under årens gång levererat flera kompletta system till kunder inom plastindustrin. Plastgranulat förvaras i aluminiumsilor som oftast har en storlek på 200 – 250 m3. Projekten omfattar dimensionering, planering, tillverkning, montering och driftsättning. Silorna förses med mätutrustning för styrning av påfyllning och tömning.

Blandning och transport av ask och slam

Det finns ett flertal råvaror inom processindustrin där det är viktigt att ta hänsyn till transporthastigheten och blandning av råvarorna. Mesmec har erfarenhet av ett flertal projekt inom hanteringen av aska och slam.