Processindustrins referenser

Torp Frys Ab

 • Hydraulsystem
 • Trippelkvarn
 • Silos för slaktbiprodukter, 4 st á 50000 L
 • Fodersilo
 • Elarbete och service

Alba Proteins Ltd

 • Plattfryssystem som helhetsleverans (fyllning, lossning,palletering)

Rehuagria Oy

 • Kokningsanläggning i Kannus som helhetsleverans

Ab Rani Plast Oy

 • Stålkonstruktioner, nivår, trappor och ståndare (Kaluga, Ryssland och Terjärv, Finland)

Envitop Oy

 • Lietteen käsittelyjärjestelmä som helhetsleverans

Oy M. Rauanheimo Ab

 • Flyttbar lastningstratt med vägningssystem

BSB-Norcar

 • Blandare 850 L – 1600 L

Kaustisen Turkisrehu Oy

 • Siltanosturirata
 • Plattfryssystem
 • Service och reparation av kokare
 • Blandare, skruvtratt
 • Blandningsaxel till tryckkokare

Mäntsälä Kommun / Mäntsälä Vatten

 • Slamsilo 60 m3 som helhetsleverans

 Nyko Frys Oy Ab

 • Plattfryssystemer
 • Service på Dekanter
 • Service

CABB Oy

 • Uppsamlare systemet till packningsavdelning som helhetsleverans
 • Sektionering av packningsavdelnings och ändringsarbete av andra avdelningar
 • Vibrationbotten och skruvändringar DN300
 • Uppsamlare systemet till kemikalier
 • O-skruvtransportör

FP-Pigments

 • Kalkblandare till släckt kalk

Valga Lihatööstus

 • Behandlinganläggning till slaktbiprodukter

ST1 Biofuels

 • Mottagningssystemet till bröd
 • Degbehandlare
 • Blandare 15000 L ja 18000 L
 • Silo 22000 L
 • Magnetisk separation transportör

Econet Oy

 • Kalksilor 2 st, á 60 m3, som helhetsleverans

Kavamet Oy

 • Levyrakenteisten osien KNP-valmistus

Alholmens Kraft

 • Service och driftstopp service
 • Hydraulpress
 • Blandningsskruvar, askskruvar och barkskruvar

Findest Protein

 • Behandlingssystemet av mjöl

KWH Plast Oy

 • Pipeline
 • Transportlinjer av råmaterial

Kokkola Power

 • Fabriksservice (förebyggande service, underhållsservice, maskin- och reservdelar)