Utnämningar

Jonatan Autio har anställts som exportförsäljningschef med start den 23.9.2019. Jonatan har tidigare jobbat inom plastbranschen som områdesförsäljningschef sedan 2015. Tidigare erfarenhet har Jonatan bl.a. från inköp i teknologiindustrin. Till Jonatans ansvarsområden hör projektförsäljning till livsmedelsindustrin samt utveckling av exportförsäljningen.

Lasse Pöyhtäri har utsetts till utvecklingschef från och med den 1.10.2019. Tidigare har Lasse fungerat som chefdesigner för Mesmec sedan 2017. Lasses ansvar som utvecklingschef inkluderar produktisering av Mesmec-utrustning som en del av exportfrämjande verksamhet samt utveckling av designaktiviteter och produktutveckling.

Antti Nissilä har utsetts till mekanisk designer och kvalitetskoordinator från och med den 1.9.2019. Tidigare har Antti fungerat som junior designer på Mesmec sedan 2017. Framöver kommer Antti att ansvara för mekanisk design och underhåll av kvalitetssystemet hos Mesmec.

Joonatan Liedes har anställts den 7.10.2019 som junior designer på Mesmec. Joonatan har tidigare arbetat som NDT-inspektör och som övervakare vid svetsares kvalifikationsprövningar i Karleby-området. Joonatan är utbildad ingenjör inom maskin och produktionteknik med studieinriktningen mekanisk konstruktion.